Chcete se na něco zeptat?

  • zpracování ročního vyúčtování záloh na služby v zákonných termínech, včetně zajištění odečtů bytových měřidel SV, TUV a tepla

Administrativní správa, technická správa budov, technická správa nemovitostí, účetní správa domů, účetní správa nemovitostí, facility management – to všechno jsou oblasti našich služeb. Neváhejte a zavolejte nám ještě dnes!

Samozřejmostí je rovněž zajištění služeb, které umožní jednání výboru SVJ, patří sem online správa, online schůze, členská online schůze, online hlasování SVJ.