Chcete se na něco zeptat?

Současný předseda SVJ nesplňuje vaše představy, vedení, starost a realizaci opravy pro váš dům?

Nedaří se Vašemu společenství vlastníků dosadit do čela osobu z řad vlastních členů?

Potřeba zorientovat se v aktuální problematice je pro ně náročná, nejsou ochotni obětovat svůj volný čas či nechtějí převzít závazky a odpovědnost za společenství?

Profesionální předseda SVJ je v poledních letech stále častěji diskutované téma mezi Společenstvy vlastníků jednotek, zkráceně SVJ, napříč celou Českou republikou. Správný předseda by měl mít široké povědomí z různých oborů lidské činnosti a v ideálním případě by Profesionální předseda SVJ měl být zároveň právník, stavař a ekonom v jednom.

Profesionální předseda SVJ – kdy nastal čas na jeho hledání?

 • Není spokojenost s fungováním Vašeho výboru SVJ
 • Nechce být nikdo předsedou SVJ nebo členem výboru

Externí předseda společenství od firmy Universal holding a.s. může být Vaším řešením.

Co získáte?

 • stabilní oporu vašeho SVJ podloženou praktickými zkušenostmi a průběžným vzděláváním v platné legislativě
 • pravidelný osobní kontakt s vlastníky jednotek přímo v prostorách vašeho domu
 • znalého zástupce v komunikaci se třetími osobami ve vztahu k SVJ (dodavateli služeb, zástupci úřadů)
 • aktivní spolupráci se zavedenými a spolehlivými firmami, které pro vaše SVJ dlouhodobě pracují
 • přípravu a vedení shromáždění nebo korespondenčního hlasování, pomoc s úpravou a aktualizací smluv
 • administrativní agenda (archivace dokumentů, smluv, zpracování dat)
 • . . . a spoustu dalších výhod

Povinnosti předsedy SVJ:

 • svolávání a organizace shromáždění vlastníků
 • pravidelná aktualizace sbírky listin v obchodním rejstříku (účetní závěrky, stanovy, zápisy ze shromáždění)
 • vedení písemností a jejich archivace
 • vyhlašování výběrových řízení a následná jednání se smluvními partnery
 • zpracování věcného a finančního plánu oprav a investic
 • zpracování návrhů výše záloh a rozpočtu SVJ
 • evidence vlastníků jednotek
 • řízení a kontrola činnosti účetní a správcovské firmy
 • zajišťování pravidelných revizí, kontrol a dozoru nad dobrým stavem domu
 • pravidelná kontrola katastru nemovitostí, insolvenčního rejstříku, plateb a nedoplatků jednotlivých vlastníků, komunikace s dlužníky

Profesionální předseda je kontrolním a zároveň manažerským orgánem, který řídí i činnost správce, zadává mu úkoly, rovněž schvaluje faktury a kontroluje výstupy. Náš profesionální předseda SVJ Praha je plně zodpovědný za svoji činnost a samozřejmostí je sjednané pojištění pro všechny případy. Vlastník je vždy na prvním místě a platí, že vlastník rozhoduje a profesionál řídí.

Samozřejmostí je rovněž zajištění souvisejících služeb, které umožní jednání výboru SVJ, patří sem především online správa, online schůze, členská online schůze, online hlasování SVJ.

Se vším Vám pomůžeme, zkontrolujeme stanovy a zajistíme korektní a hladký přechod na profesionálního předsedu SVJ.

Profesionální předseda SVJ Praha – píle, poctivost a snaha.