Chcete se na něco zeptat?

Technická správa nemovitostí je celý komplex prací zaměřených na udržování stavu samotného objektu i veškeré komunikace zajišťující jeho plný funkční stav. Díky tak rozsáhlému přístupu k řešení problému dosáhnou profesionální pracovníci naší firmy skutečně efektivního využití obsluhovaného majetku.

Naše firma zajistí:

  • zajišťování zákonných revizí v nemovitosti
  • zajišťování periodických prohlídek nemovitosti
  • zajišťování údržby a drobných oprav v nemovitosti (elektro, instalatérské, topenářské a zámečnické práce)
  • zajišťování havarijní služby
  • zajišťování rekonstrukcí a investičních akcí v nemovitosti odborně způsobilou osobou (státní autorizace ČKAIT)
  • zajišťování inženýrské činnosti pro rekonstrukce a investiční akce v nemovitosti (např. stavební povolení)
  • zajištění energetického průkazu budovy

Naše profesionální služby zahrnují služby, jako je administrativní správa, technická správa budov, technická správa nemovitostí, účetní správa domů, účetní správa nemovitostí, facility management.

Samozřejmostí je rovněž zajištění služeb, které umožní jednání výboru SVJ, patří sem online správa, online schůze, členská online schůze, online hlasování SVJ.