Chcete se na něco zeptat?

Zajištění a udržení správného stavu budov a konstrukcí a tím vytvoření bezpečných podmínek pro jejich použití pro člověka je přímou odpovědností vlastníků. Je tedy nezbytné sledovat technický stav budov v souladu s požadavky technických předpisů a projektové dokumentace – vše toto eviduje technická správa budov Praha.

Technická správa budov – tuto činnost nabízí naše společnost, v praxi to znamená komplex prací nebo služeb, které jsou nezbytné pro údržbu a technický provoz všech zařízení a technických zařízení budovy.

Rozsah prací v rámci technického řízení budovy:

  • Sběr, zpracování dokumentů, které zahrnují opravy a informace o stavu, spotřebě a správě všech hmotných zdrojů uvnitř budovy (stav zásob hmotných zdrojů, údaje o jejich spotřebě, dostupnost pokynů k provozu inženýrských systémů a vybavení, dostupnost protokolů o údržbě, akty převzetí a dodání).

Energetický management zahrnuje:

  • úplná analýza potřeby energetických zdrojů podle divizí
  • stanovení možností aktivace spotřeby
  • plánování a provádění opatření na úsporu energie
  • výpočet ziskovosti a doklad o úsporách

Do našeho portfolia patří nejen technická zpráva budov, ale i administrativní správa, technická správa nemovitostí, účetní správa domů, účetní správa nemovitostí, facility management.

Samozřejmostí je rovněž zajištění služeb, které umožní jednání výboru SVJ, patří sem online správa, online schůze, členská online schůze, online hlasování SVJ.