Chcete se na něco zeptat?

Facility management v naší společnosti zahrnuje zajištění a rozvoj infrastruktury a služeb, jako je správa budov, správu infrastruktury organizace, nákup podpůrných služeb a celkové slaďování pracovního prostředí organizace.

Všechny tyto služby patří do balíčku služeb, které jsou poskytovány za účelem podpory a efektivního provozu a chodu organizace.

Facility management tak zajistí organizaci spolehlivé zázemí, kdy se organizace či klient nemusí starat o administrativu, účetnictví a správu budov a jinou problematiku s tím spojenou.

Nabízíme také služby, jako je administrativní správa, technická správa budov, technická správa nemovitostí, účetní správa domů, účetní správa nemovitostí, facility management.

Samozřejmostí je rovněž zajištění služeb, které umožní jednání výboru SVJ, patří sem online správa, online schůze, členská online schůze, online hlasování SVJ.

Facility management co to je – jedná se v podstatě o multioborovou disciplínu, zabývající se řízením podpůrných činností firmy.

S námi máte vše pod kontrolou!