Chcete se na něco zeptat?

Administrativní správa zahrnuje evidenci všech bytových jednotek i nebytových prostor, ale také evidenci uživatelů. Další služby v této oblasti, které nabízíme, jsou například předpis služeb, fondu oprav, nájmu a všech záloh spojených s užíváním jednotky, ale také vedení přehledu plateb, zasílání upomínek neplatičům a případná spolupráce s advokátní kanceláří při vymáhání pohledávek.

Mezi další služby nabízené naší společností patří také:

  • uzavírání smluv s dodavateli energií
  • zajištění smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti bytů a bytových domů
  • zajištění cenových nabídek na akce (údržba, opravy, rekonstrukce) – ve spolupráci s SVJ/BD
  • informace související se správou a provozem nemovitostí a informací o zjištěných legislativních změnách týkajících se náležitostí objektů (novely zákonů, souvisejících právních předpisů apod.)

Naše společnost proto nabízí odbornou pomoc nejen při uzavírání smluv s dodavateli energií, ale i poskytujeme služby související se správou a provozem nemovitostí. Neváhejte a zavolejte nám ještě dnes!

Nejen administrativní správa, technická správa budov patří do našeho portfolia služeb, ale i technická správa nemovitostí, účetní správa domů, účetní správa nemovitostí, facility management.

Samozřejmostí je rovněž zajištění služeb, které umožní jednání výboru SVJ, patří sem online správa, online schůze, členská online schůze, online hlasování SVJ.