Chcete se na něco zeptat?

Účetní správa nemovitostí je další službou, kterou zajištujeme a máme s ní dlouholeté zkušenosti.

Vedení učetnictví:

  • vedení účetnictví v souladu se zákonnými požadavky a podle doplňujících pokynů vlastníka nemovitosti
  • běžné účetní poradenství a vysvětlení použitých postupů
  • sestavení účetní závěrky
  • sestavení zprávy o hospodaření
  • v případě bytových družstev nebo soukromých vlastníků nemovitostí, zpracování daňového přiznání

Mzdová a personální agenda statutárního orgánu SVJ nebo bytového družstva

  • zpracování mezd, příp. odměn členů statutárních orgánů, včetně příp. zákonných odvodů na zdravotní pojištění, sociální pojištění a daní
  • vyhotovování potvrzení o zdanitelných příjmech členů statutárních orgánů
  • předávání zákonných podkladů pro zveřejnění do obchodního rejstříku