Chcete se na něco zeptat?

Naše společnost Unihold nabízí své profesionální služby v rámci facility managementu. Cílem jsou služby, které splňují všechny zákazníkovi potřeby týkající se péče o byt, dům či jinou nemovitost. Všechny tyto požadavky by měly směřovat k efektivnímu řešení a úsporám provozních nákladů.

Správa nemovitostí zahrnuje:

  • vedení a aktualizace evidence vlastníků, uživatelů, nájemců bytových a nebytových jednotek
  • vyhotovování předpisů plateb záloh na služby, příp. nájemného
  • úprava záloh na služby, příp. nájemného, při změně způsobu jejich tvorby nebo výše
  • kontrola úhrad zálohových plateb, příp. nájemného, v případě včasného nezaplacení upomínání pohledávky u dlužníka
  • zpracování ročního vyúčtování záloh na služby v zákonných termínech, včetně zajištění odečtů bytových měřidel SV, TUV a tepla
  • příjem fakturace za dodané služby a energie od dodavatelů pro nemovitost
  • obsluha účtů, zřízených pro provoz nemovitosti, včetně zadávání plateb úhrad přijatých faktur za dodané služby a energie od dodavatelů a dalších plateb, např. přeplatků z vyúčtování služeb
  • zajišťování provozu domovních kotelen
  • zajišťování úklidu společných prostor v domě, garáží atd.

Naše profesionální služby zahrnují služby, jako je administrativní správa, technická správa budov, technická správa nemovitostí, účetní správa domů, účetní správa nemovitostí, facility management.

Samozřejmostí je rovněž zajištění služeb, které umožní jednání výboru SVJ, patří sem online správa, online schůze, členská online schůze, online hlasování SVJ.

Oblast našeho zaměření je Praha, Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Středočeský kraj, Praha východ, Praha západ.